SENSE


¿mancança o sentit? ¿carencia o sentido? lack or sense?


Acto de escribir con agua de manera continua aiguasiusplauaiguasiusplauaiguasiusplau...
Celda nº5, Presó de Mataró, 2018
Act of writing with water continuously waterpleasewaterpleasewaterpleasewater...
Cell No.5, Mataró Prison, 2018
Mark